5.6.2015

Pohdintaa: Hevostaitoa sydämellä
Olimme joukolla hoitamassa yhdistyksemme, I.H.AHAA ry:n, ja hevostaitotapahtuma HETA 2015:n asioita, kun aloin miettiä mitä tämän vuoden teema, Hevostaitoa sydämellä merkitsee. Tämä kirjoitus on minun tulkintani pohdinnasta, jonka kysymykseni sai meissä aikaan.

Hevostaitoa sydämellä -lauseen tuomat ajatukset ja tunteet on yllättävän vaikeaa pukea sanoiksi.

Hevosten kanssa toimiminen tuo jatkuvasti eteemme valintoja. Jos osaamme pitää mielen avoimena ympärillämme tapahtuvalle toiminnalle, kuuntelemme sekä itseämme että toisen lähettämiä viestejä ja osallistumme, vastaanottavana tai aloitteellisena, ystävällisesti ja kunnioittaen toista, tulevat valintamme varmasti sydämestä.

Avoimin mielin, sydämellä tehdyt valinnat, luovat usein yhteyttä, yhdessä olemista, yhdessä tekemistä, jos niin haluamme. Yhdessä tekeminen vaatii rohkeutta. Rohkeutta heittäytyä, rohkeutta jättäytyä toisen kykyjen varaan, rohkeutta tehdä itse, rohkeutta laittaa itsensä likoon. Yhteys vaatii myös rohkeutta olla läsnä. Täysillä. Hevosille se on helppoa, mutta meillä mielen täyttää niin moni muukin asia. Kannattaa kuitenkin kokeilla elämistä tässä hetkessä. Se on se mikä meillä on.

Avoin mieli, yhteys toiseen ja rohkeus luovat turvallisen tunteen. Turvallisuus edesauttaa rentoutta, joustavuutta, luovuutta. Turvallinen olo on yksi hyvinvoinnin perusta. Se antaa pohjan nopealle oppimiselle ja toimivalle vuorovaikutukselle. Näitä tarvitsemme matkallamme hevostaidon ihmeelliseen maailmaan.

Rauni Andersson
I.H.AHAA ry:n puheenjohtaja